yehudit

24 teksty – auto­rem jest yehu­dit.

Złe uczyn­ki wy­nag­radza się uczyn­ka­mi dob­ry­mi, nie słowem "przepraszam". 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 grudnia 2011, 18:23

Poświęce­nie jest naj­większą miłością. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 listopada 2011, 19:39

Cze­kanie nau­czyło mnie, by nie czekać. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 23 marca 2011, 17:21

Być sobą znaczy od­czu­wać niez­mien­nie har­mo­nię duszy i ciała w zmien­nej rzeczywistości. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 8 września 2010, 20:27

Nie wiedząc co tra­cisz nie tra­cisz nic. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 3 września 2010, 21:51

Nie na­leży wi­nić człowieka za to, że od­czu­wa strach, lęka się i ma oba­wy. To na­tural­na rzecz ludzka. Bo to jak­by mieć mu za złe, że od­czu­wa głód. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 11 kwietnia 2010, 11:28

O Życie nieprzewidywalne!
Jakżeś Ty jest marne..

[*] 

myśl
zebrała 30 fiszek • 10 kwietnia 2010, 11:24

Wrażli­wość miarą cierpienia. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 4 kwietnia 2010, 13:19

To nic, że dro­ga długa i kręta. Mam więcej cza­su na refleksję. 

aforyzm dnia z 5 kwietnia 2010 roku
zebrał 229 fiszek • 3 lutego 2010, 17:45

Przes­pać się z włas­nym sumieniem
- naj­lep­szą modlitwą. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 30 stycznia 2010, 09:59
yehudit

Cytaty znanych autorów - te, które są źródłem motywacji.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność